Eindopdracht

De eindopdracht van de module IJsland bestaat uit het maken van een ‘croquis’. Een croquis is een schetskaart van ruimtelijke patronen en processen. Denk bijvoorbeeld aan plaattektonische processen. Bekijk het onderstaande voorbeeld over watermanagement in Noordoost-Afrika.

Bron: http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wp-content/uploads/PLG-UU-boekje-croquis-DEF-web.pdf

 Opdracht: “maak een geologische schetskaart van IJsland”. Gebruik de informatie (bronnen, filmpjes, kaartjes en foto’s) en kennis die je hebt opgedaan tijdens de module om de croquis te maken. En maak gebruik van de onderstaande bronnen.

Bron: http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=415055

Geef antwoord op de onderstaande vragen en verwerk de antwoorden in de croquis:
–      Wanneer is IJsland ontstaan?
–      Welke plaatbeweging is verantwoordelijk voor het ontstaan van IJsland? Om welke platen gaat het?
–      Waar op het eiland vind je het oudste vulkanisch gesteente? En waar het jongste gesteente?
–      Welke vulkanen/ vulkanische gebieden ben je tijdens de module tegengekomen?
–      Welke gletsjers ben je tijdens de module tegengekomen?
–      In welk deel van IJsland komen fjorden voor?
–      Welke andere belangrijke geologische verschijnselen wil je verwerken in de croquis (denk aan waterval, geiser, meer, enz.)? Kies de belangrijkste/ grootste uit.

Voorwaarden croquis:
–      Titel: waar gaat de croquis over (denk aan thema en het gebied);
–      Symbolen: hoe geef je bv. plaatgrenzen en vulkanen aan op een kaart;
–      Kleur: welke kleuren gebruik je bij de symbolen, gesteente, breuken, ect.;
–      Legenda: wat moet er in de legenda staan zodat de croquis leesbaar is.

Stap 1: bestudeer de bronnen.
Stap 2: beantwoordt de vragen en noteer de onderdelen die je in de croquis gaat verwerken.
Stap 3: open het onderstaande document. Bepaal voordat je de croquis gaat maken welke titel, symbolen en kleuren je gaat gebruiken en bepaal hoe je de legenda gaat indelen.
Croquis
Stap 4: controleer aan de hand van de vragen of je alle geologische processen en verschijnselen hebt verwerkt in de croquis.