Stappenplan

Klimaat & landschappen

Bij het vak aardrijkskunde leer je in de onderbouw alle natuurlandschappen op de aarde. Een belangrijk onderdeel is dat je klimaatgrafieken kunt lezen en daar klimaten uit kunt herkennen. Om je daar bij te helpen hebben we een aantal handige stappenplannen gemaakt. Download het onderstaande document om halfronden te kunnen bepalen, luchtstreken te herkennen en klimaten te classificeren!

Köppensysteem

In de bovenbouw leer je bij het vak aardrijkskunde het Köppensysteem. Op aarde komen er verschillende klimaten voor. Het Köppensysteem helpt om de klimaten op aarde in te delen. Köppen onderscheidt vijf klimaatzones: tropische klimaten, droge klimaten , zeeklimaten, landklimaten en koude klimaten. Vier klimaatzones worden onderscheiden op basis van temperatuur en een klimaatzone op basis van het ontbreken van neerslag. Elk klimaat kan verder worden onderverdeeld door het toevoegen van een letter. Om je te helpen bij het classificeren van de klimaten hebben we een stappenplan gemaakt.