De atlas

Kaarten

Kaarten zijn een bijzonder hulpmiddel voor een geograaf en zijn niet weg te denken in het aardrijkskundeonderwijs.

Kijkwijzer

Een kijkwijzer is een hulpmiddel voor leerlingen bij het aanleren of uitvoeren van een opdracht. De kijkwijzer geeft een instructie aan leerlingen zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen gaan. In het boek “Differentiatie in de les aardrijkskunde: een haalbare kaart! van Arjan Goemans & An Steegen staan verschillende voorbeelden van kijkwijzers”. Team Geowijs heeft voor leerlingen, gericht op de indeling van de atlas, een eigen kijkwijzer gemaakt voor de Bosatlas en Alcarta. Het helpt leerlingen de juiste zoekmethode te gebruiken om informatie in de atlas op te zoeken.

Escaperoom Iran

Ben je als docent op zoek naar een creatieve manier om leerlingen te laten oefenen met atlas- en kaartvaardigheden dan is de escaperoom over Iran een leuke en leerzame opdracht om in te zetten in de les. Leerlingen gaan samen in groepjes van vier leerlingen aan de slag met de puzzels. Weten de leerlingen de woonplaats van Nassim te ontrafelen?

Met de escaperoom over Iran behandel je de volgende inhoudelijke doelen:
1. De leerling leert coördinaten aflezen van een kaart.
2. De leerling leert schaalberekeningen toepassen.
3. De leerling krijgt inzicht in de topografie van Iran.

Domino

De werkvorm domino is een leuke en leerzame opdracht om leerlingen te laten oefenen met de atlas. In deze opdracht moeten leerlingen antwoord geven op de vragen die gesteld worden over de indeling van de atlas, kaarten en de ligging van landen. Deze opdracht is geschikt voor leerlingen uit klas 1 die kennis maken met de atlas. De opdracht kan gemaakt worden aan de hand van de Bosatlas en Alcarta. Bij de opdracht is een docentenhandleiding gemaakt met aanvullende instructies en toelichting.