De bodem gaat meer zakken dan verwacht

De Nederlandse bodem is meer aan het verzakken dan tot nu toe werd verwacht. De afgelopen droge zomer speelt hierin een grote rol. De vraag is hoe komt dit?

In grote delen van Nederland daalt de bodem langzaam. Dit werd vroeger gecompenseerd door de afzetting van klei en zand door de rivieren. Vanaf de Middeleeuwen is er in Nederland begonnen met het aanleggen van dijken waardoor de rivieren geen kans krijgen om buiten hun oevers te treden. Hierdoor zakt de Nederlandse bodem steeds verder onder de zeespiegel.

Afgelopen zomer zijn er huizen verzakt die voorheen geen risico liepen. Het probleem doet zich vooral voor in veen- en kleigebieden. De lage grondwaterstanden zorgen ervoor dat het veen uitdroogt. Het gevolg is dat droogliggend veen verbrandt door zuurstof. Dit zorgt niet alleen voor bodemdaling maar ook dat er meer CO2 vrijkomt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de schade door bodemdaling oploopt tot ruim 20 miljard tot 2050. Het is belangrijk dat de bodem in de zomer niet te veel verdroogt. Vernatting remt de oxidatie van het veen. Dit kan bereikt worden door het aanleggen van drainagebuizen. Als je gebieden nog meer gaat vernatten dan gaat de opbrengst van de landbouw omlaag. Dan moet men overstappen op vormen van natte landbouw.
Een extreem lage grondwaterstand heeft grote gevolgen voor oude gebouwen en woningen die zijn gebouwd op houten palen. Wanneer deze palen droog staan, gaan ze rotten. Als de bodemdaling doorzet betekent dit schade in historische steden. Ook natuurgebieden lopen schade op door verdroging doordat water wegstroomt naar lagere geleden gebieden. Dit kan alleen voorkomen worden door het grondwaterpeil te verhogen wat leidt tot een moerasachtig landschap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s