Go Geo

Aardrijkskunde is een verplicht vak in de onderbouw. Als een leerling een vakkenpakket voor zijn profiel in de bovenbouw moet gaan kiezen komen er vragen boven drijven. Waarom kies je voor aardrijkskunde? Welke studies kan je volgen? In welke beroepssectoren kan je met het vak aardrijkskunde terecht? De antwoorden hierop lees je in dit artikel.

Aardrijkskunde is een vak dat lastig is af te bakenen, omdat het zowel op fysisch (natuurkundig) vlak als op sociaal vlak de wereld bestudeert. Het vak is dus een brug tussen gamma (economie, maatschappijleer, geschiedenis) en bèta (biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde). Dit maakt het vak uniek in vergelijking met andere vakken.

De basis van het vak gaat over de relatie tussen mens en natuur op verschillende schaalniveaus. Bijvoorbeeld door de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar bestaansbronnen toe. Hoe zorgen we ervoor dat alle monden worden gevoed en hoe zorgen we ervoor dat we natuurlijke bronnen niet uitputten.

Het vak aardrijkskunde gaat over het nu en de toekomst van de wereld. Hoe ontwikkelt je eigen omgeving zich, het land waarin je woont, het continent waarop je woont? Aardrijkskunde bestudeert grote vraagstukken, zoals het klimaatvraagstuk of voedselvraagstuk. Het vak helpt je om vanuit verschillende schaalniveaus en invalshoeken naar die vraagstukken de te kijken. Het helpt je om deze vraagstukken te begrijpen. Binnen aardrijkskunde wordt er naar oplossingen voor deze vraagstukken gezocht.

Door een toenemende globaliserende wereld kunnen bedrijven niet internationaal werken zonder geografische kennis. Zaken doen in Nederland gaat anders dan bijvoorbeeld zaken doen in het Midden-Oosten. Welke ontwikkelingen spelen er zich bijvoorbeeld af in de Europese Unie, Verenigde Staten, Brazilië, China en India, ect.

Bij aardrijkskunde hoort onderzoek doen. En om onderzoek te doen moet je erop uit om veldwerk te doen. Excursies horen bij aardrijkskunde. Welke leerling kijkt er niet naar uit om buiten het klaslokaal te leren.

Geotechnologie en geo-informatie zijn wereldwijd sectoren die enorm groeien. Denk aan Geo-ICT zoals Google Earth, Tom TOM, Global Information Systems, Remote Sensing. Hierbij horen specifieke kennis en vaardigheden die worden opgedaan in de aardrijkskundeles.

Als leerlingen denken aan een aardrijkskundige studie dan noemen ze vaak de lerarenopleiding aardrijkskunde. Maar er zijn nog veel meer studies. De bekendste zijn fysische geografie en sociale geografie. Daarnaast zijn er studies op het gebied van aarde en klimaat, bouw en planning, economie, Geo & ICT, innovatie en duurzaamheid, landbouw en milieu, mens en ontwikkeling, verkeer en logistiek en water. Klik op de onderstaande link om te kijken welke studies er zijn op verschillende niveaus. Er is ook een speciale GoGeo Studiewijzer waar je kunt kijken welke geografische studie erbij jou past.
Studies

Studiewijzer

In veel beroepssectoren speelt geo-informatie een belangrijke rol. Denk aan sectoren zoals gezondheid, energie, risico management, constructie, geodesign, navigatie, landbouw en logistiek. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de infrastructuur met de komst van zelfrijdende auto’s. Klik op de onderstaande link om een indruk te krijgen van geo-werkgevers.

Werkgevers

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s